Praktisch - Belastingdienst – kinderopvangtoeslag

Tegemoetkoming in de kosten

Voor werkende en/of studerende ouders is het mogelijk om van het rijk een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang) te ontvangen. We kunnen ouders informeren over de ins en outs van deze mogelijkheid.

Via de site ‘Kinderopvangtoeslag 2018′ van de belastingdienst kun je ook wijzer worden.