Organisatie - Visie

Visie

De zorg voor jonge kinderen behoort tot de meest verantwoordelijke taken die er in het leven zijn. Het kleine kind is immers kwetsbaar en vol vertrouwen. Het geeft zich onvoorwaardelijk over aan de mensen om hem heen. In de eerste drie jaren wordt er een bestaansfundament voor het leven gelegd. Een stevig fundament wordt gevormd door een veilige hechting. En dat is het allerbelangrijkste van deze taak: het verzorgen van veilige hechting, van ‘basic trust’.

Visie en praktijk

Rust – Ritme – Reinheid
Binnen de aanpak van Maminka staan deze 3 hoog in het vaandel. Alle dagen verlopen hetzelfde (Rust), want er verandert van nature al zoveel: de kinderen zelf, de dagelijkse weersgesteldheid, de wisseling van de seizoenen, de kindbezetting, de feesten. Kinderen hebben een gezonde in- en uitademing nodig om opgedane indrukken te verwerken (Ritme). Het dagelijks leven binnen Maminka heeft van nature een ritme. Maar er is ook aandacht voor het grote ritme in het jaarverloop: dat van de seizoenen en van de terugkerende feesten. Tenslotte de R van Reinheid. Binnen Maminka wordt natuurlijk dagelijks goed schoongemaakt en er wordt kinderen een goede hygiëne aangeleerd. Maar Reinheid omvat binnen Maminka veel meer dan dat. Dat gaat bijvoorbeeld ook over goede gewoonten in de omgangsvormen, ook wel ‘sociale hygiëne’ genoemd. Over afmaken waar je mee bezig bent geweest en over opruimen na het spelen. Over grenzen stellen. Over consequent gedrag van de leiding in de omgang met de kinderen.

Kinderen zijn heel erg verschillend en heel erg hetzelfde
Kleine kinderen groeien als kool en veranderen voortdurend. Er zijn er geen twee die dat op precies hetzelfde moment op dezelfde manier doen. Het eigene van elk kind mag er binnen Maminka zijn en het kan de ruimte krijgen. Elk kind wil graag begrepen, gezien en ondersteund worden.

Kinderen willen spelen
Er is goed speelgoed van natuurlijk en duurzaam materiaal. Er is een fijne zandbak met een buiten-aanrecht. Maar spelen met lege dozen of met de deksels van de pannen in de keuken spreekt soms meer aan dan het mooiste speelgoed. Want waar het in wezen bij spel om gaat is: kunnen scheppen, kunnen ontdekken, kunnen concentreren. Er is veel ruimte voor spel.