Organisatie - Missie

Binnen Maminka streven we ernaar kinderen een goede en evenwichtige dag aan te bieden. Waarin zij fijn hebben gespeeld, goed hebben gegeten en gedronken en waarin zij voldoende hebben geslapen. Zodat ze aan het einde van de dag niet afgebrand naar huis gaan. Zo hopen we indirect ook een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van de aangesloten gezinnen.

In de inspectierapporten van de GGD kunt u lezen hoe Maminka ook voldoet aan de eisen van de overheid, waar het gaat om veilige en verantwoorde opvang van kinderen.

Buiten Maminka zetten we ons af en toe in om de belevingswereld van het kleine kind onder de aandacht te brengen van een breder publiek. We promoten kleinschalige opvangmogelijkheden.