Medewerkers - Anja

Anja de Vletter – van Leeuwen is de initiatiefnemer van Maminka.

Haar eerste professionele pedagogische inzichten heeft zij eind jaren ’70 van de vorige eeuw ontwikkeld in haar studietijd aan de ‘Vrije Pedagogische Academie’. Dezelfde opleiding heet nu Vrijeschool-PABO en deze bevindt zich binnen de Hogeschool Leiden.
Anja werd tegelijk met Willem – haar latere levensgezel – opgeleid tot Vrijeschool-leerkracht.
Vanaf die tijd loopt de interesse voor antroposofie als een rode draad door haar leven.
Ruim 35 jaar later zijn deze antroposofische èn andere pedagogische inzichten op de proef gesteld en verweven met levens- en werkervaring.
Ervaring opgedaan als moeder van 5 dochters, als leerkracht basisonderwijs op 2 vrije scholen (voor alle klassen) in Meppel en Amersfoort en als leerkracht (voor de kleuterklas) op de Ru Paré, een openbare multiculturele school in Amsterdam.

Het resultaat van dit alles heeft geleid tot een beproefde visie op de behoeften van het opgroeiende kind. Deze behoeften vertalen naar een bijzonder goede opvang, dat is haar streven.